Ytterpaneler

Våra ytterpaneler är hyvlade av utvald gran som är senvuxen och finkvistig. Den kommer från närområdet och håller generellt en hög kvalitet.