45×45 Regel

Fyra hyvlade sidor, rundade kanter.

Regel