22×120 Råplan klyvsida

En sida finsågad, tre sidor hyvlad.

Ytterpanel, foder