22×145 Spårpanel

Finsågad yta, rillad yta på faserna och i spåret för bättre fäste för färg. Falsen gör den snabb att sätta.

Ytterpanel, stående och liggande